1943. május 3-án születtem, Nagyváradon. Értelmiségi családból származom.
Apám - Kovács László, matematika szakos tanár, anyám Hermann Margit, óvónő.
Elemi és középiskolai tanulmányaimat Nagyváradon végeztem, 1949 - 1960
között, a jelenlegi Ady Líceumban, majd felvételiztem a kolozsvári Babes-Bolyai
Tudományegyetem fizika- kémia szakára, amelynek 1960 - 1965 között hallgatója
voltam.
1965ben feleségül mentem Lipcsei Sándorhoz, volt osztálytársamhoz, aki akkor
szuperszonikus katonai pilóta volt. Őt követve a nagy román alföld - a Baragan -
különböző helységeiben tanítottam fizika szakos tanárként.
1973ban írtam első verseimet ebben a teljesen román környezetben, ahol nagyon
magányosnak éreztem magam. Verseimben a fizikából felhasználható szimbólumok
lettek a költői megfogalmazás alapjai.
Nem tudom egészen pontosan, mivolt az oka, de azt hiszem, hogy a nagy család
(1966 - 1976 között négy gyermekem született),férjem különleges állása,valamint a
rendszer állandó korlátozó intézkedései voltak azok az okok, melyek miatt a versírást
évekre abbahagytam.
1978ban férjem kérte tartalékba helyezését, Csíkszeredába költöztünk, ahol a mai
Márton Áron líceumban fizika szakos tanárként dolgoztam mintegy tíz évig.
1990ben hazaköltöztünk Nagyváradra.
Férjem 1992ben szívroham következtében hirtelen meghalt.
1993ban kezdtem újra verset írni. Első nyomtatásban megjelent versem a Kelet -
Nyugatban látott napvilágot.
2002ben saját lakásomon hívtam össze egy nagyváradi értelmiségi csapatot, ahol
megbeszéltük a Várad folyóirat létrehozását, így a folyóirat eszmei alapítójának
tartom magam.
A folyóirat tudományos rovatának szerkesztője lettem. Öt éven keresztül dolgoztam
mint szerkesztő. Folyamatosan közöltem természettudományos írást, irodalmi esszét,
kritikát és verseket, valamint versfordítást.
Verseim jelentek meg romániai, magyarországi és szlovákiai lapokban, irodalmi
folyóiratokban. Így például: Várad, Helikon, Irodalmi Jelen, Napút, Agria, a
nagyváradi Bihari Napló irodalmi mellékletében, Reggeli Újságban.
Első kötetem1997ben jelet meg a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium
támogatásával, címe Csillagközi utazás (116 oldal).Következett a többi kötet:
Vertikális álomterek 1999 (140 oldal), Virtuális Világ 2000 (150oldal),
Életgyakorlatok 2005 (95 oldal), Belső dialógus 2006, Életdicséret 2008,
Hullámszünet 2 010 (86 oldal), a kötetek a Pallas - Akadémia Könyvkiadó
(Csíkszereda) gondozásában jelentek meg.
Szerepeltem antológiákban, például: 111 - antológia, Szlovákiában jelent meg,
111 - vers erdélyi költőnőktől (Kriterion 2006)
Kritikai írások jelentek meg verseimről, köteteimről: Csillagközi utazásról Gittai
István, Szászi Zoltán írt, Nagyálmos Ildikó a Virtuális Világról, legutóbb pedig
Ködöböcz Gábor az Életdicséretről, amit a Helikon közölt le.
Köteteimet, verseimet bemutatták, Csíkszeredán, Nagyváradon, Belényesen,
Nagyszalontán, Dunaszerdahelyen, Egerben.
2003tól E-MIL tag vagyok

2004től a Magyar Írószövetség tagja
2007ben a Román Írószövetség tagja